Stem Ria de Korte-Verhoef CDA De Ronde Venen #3

Zorg voor jong en oud

Als ouderen en jongeren hulp nodig hebben moet duidelijk zijn waar zij in de gemeente terecht kunnen. Bij langdurig hulp zal de gemeente één aanspreekpersoon moeten hebben die gemakkelijk bereikbaar is. Versnipperde hulp moet voorkomen worden zodat niet teveel hulpverleners over de vloer komen. Zorg dicht bij huis blijft belangrijk. Buurtkamers en buurtambasadeurs zullen breder ingezet moeten worden voor laagdrempelige hulp. Professionele hulpverleners en zorgorganisaties kunnen sneller signaleren en samenwerken met de gemeente om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Pal voor mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze steun en waardering. Mantelzorgers moeten kunnen weten waar zij terecht kunnen als het even niet meer gaat. Respijtzorg en dagopvang moet voor zorgvragers voldoende aanwezig zijn. Mantelzorgers en vrijwilligers mogen geen last hebben van gemeentelijke bureaucratie. 

 

Seniorvriendelijke gemeente

Senioren zijn geen kostenpost maar een verrijking. Vele senioren leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappij door mantelzorg en vrijwilligerszorg te verrichten. Het grootste deel van de senioren voelt zich gezond en vitaal. Van belang is om deze vitaliteit zo lang mogelijk te behouden. Meer aandacht is nodig voor de voorbereiding op het pensioen en de verbreding van het netwerk. Samen met de wijk en het dorp zal oog moeten zijn voor de eenzaamheid onder ouderen. De activiteiten rondom dementievriendelijke gemeente moeten uitgebreid worden. 

 

Behoud cultuurhistorische omgeving

Onze mooie cultuurhistorische en groene omgeving moet behouden blijven. We koesteren de oude dorpsgezichten, monumenten en het religieus en agrarisch erfgoed. Het landschap langs de riviertjes en rondom de forten moet onaangetast blijven. We maken de buitenplaatsen en historische omgeving meer 'beleefbaar' voor kleinschalig toeristisch bezoek. 

Ria de Korte - Verhoef, Stem een verpleegkundige voor betere zorg: #35 CDA,

Vraag het Ria

Welke tips heb jij voor de gemeente De Ronde Venen?

Stuur gerust een email of vraag Ria op de koffie. 

info@riadekorte.nl

 

 

Wie is Ria de Korte - Verhoef?

Verpleegkundige

Als verpleegkundige gewerkt in de ouderenzorg en de wijkverpleging, heeft nog altijd BIG registratie

Gepromoveerd in palliatieve zorg

Proefschrift: "Vermijdbare ziekenhuisopnames in de laatste levensfase"

Ouderenzorg

Landelijk beleid gevoerd over ouderenzorg en palliatieve zorg

Docent HvA

Is nu docent verpleegkunde en onderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam.

CDA

Raadslid in De Ronde Venen en Bestuurslid landelijke CDA Vrouwen

Prive

Getrouwd met Gerard, moeder van vier kinderen en oma van één kleinkind